Мамырда жиналды: 8 477 853 тг
Биыл жиналды: 34 034 275 тг

Байланыс

Мекенжай

050006, Алматы қ., Қалқаман 2 ық.ауд., Үсенов көш. 12
тел.: +7 (777) 944-22-88
+7 (727) 337-52-73
email: info@shugyla.kz

Кайырымдылық жасауға арналған реквизиттер:
«Шұғыла» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
РНН: 600 900 598 045
БИН: 071040022302
Р/счет: KZ686017131000053274 в АО «Народный банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Кбе: 18
КНП: 119
Мекенжай: 050006, Алматы қ., Қалқаман 2 ық.ауд., Үсенов көш. 12